Dlaczego bitcoin jest popularny? – Fenomen nowego rodzaju pieniądza

dlaczego bitcoin jest popularny

Dlaczego bitcoin jest popularny? Bitcoin to niezwykle popularna waluta, która obecnie jest jedną z najbardziej liczących się na całym rynku kryptowalut. Historia bitcoina sięga roku 2009. Stworzyła ją grupa osób pod pseudonimem Satoshi Nakamoto. Pierwszy raz zrobiło się o nim głośno w 2013 roku. Wtedy to w okresie 12 miesięcy cena, jaką trzeba była za niego zapłacić, wzrosła z pułapu 14 dolarów do 1200 dolarów. Jeden bitcoin kosztował więc więcej niż uncja złota.

Giełda BEZ Weryfikacji

Dlaczego bitcoin jest popularny?

Wielu ludzi zastanawia się nad tym, dlaczego bitcoin jest popularny. Wpływ ma na to fakt, że coraz częściej za bitcoina można kupić  realne towary oraz płacić nim w różnych miejscach, takich jak restauracje, hotele i inne. Istnieje jednak jeszcze długa droga do pokonania, aby zyskał on miano waluty, którą będzie darzyło zaufaniem większość społeczeństwa. Do autoryzowania transakcji z użyciem bitcoinów wykorzystuje się prywatne kluczy kryptograficzne, które zapisuje się na urządzeniach takich jak:

  • komputer osobisty (służy do tego specjalnie zainstalowane oprogramowanie),
  • smartfon (dzięki dedykowanej aplikacji),
  • portfel sprzętowy

Używając wszystkich powyższych metod bitcoiny można wysyłać w trybie natychmiastowym na adres dowolnie wybranego użytkownika sieci bitcoin. Przy realizowaniu transakcji nie mają znaczenia odległości geograficzne.

Wszystkie bitcoiny dzielą się na mniejsze jednostki, określane jako satoshi. Warto wiedzieć, że działa w inny sposób aniżeli większość walut fiducjarnych. Nie opiera się on bowiem na zaufaniu wobec emitenta centralnego. Mimo to bitcoin w większości państw jest legalny.

Popularność bitcoina wynika z jego budowy

Do przechowywania transakcji zawieranych przez użytkowników bitcoin korzysta ze zdecentralizowanej bazy danych. Rozprowadzona jest ona między węzłami sieci peer-to-peer. Zapewnia to podstawowe funkcje bezpieczeństwa takie jak gwarancja, że osoba wydająca bitcoiny posiada je w momencie wykonywania tej czynności.

Każda transakcja jest publiczna oraz przechowywana w bazie danych, która jest rozproszona. Aby zapobiec zjawisku podwójnego wydawania, wprowadzono następujące rozwiązanie: sieć implementuje rozproszony serwer czasowy poprzez użycie koncepcji łańcuchowych dowodów matematycznych wykonanych działań ( z ang. proof of work).

Historia wszystkich transakcji przechowywana jest w bazie danych. Aby ograniczyć rozmiary magazynu, używa się drzewa funkcji skrótu. Kryptowaluta cały czas zajmuje dominującą pozycję na rynku kryptowalut dzięki wysokiemu poziomowi zdolności do przechowywania wartości (tzw. store of value). Bitcoin w najbardziej efektowny i bezpieczny sposób przechowuje wartość, ponieważ jest najstarszą kryptowalutą, która oparta została na technologii blockchain.

Protokół waluty uruchomiony 3 stycznia 2009 roku działa po dziś dzień. Bitcoin z roku na rok staje się coraz częściej używaną kryptowalutą. Jego wartość w ostatnim czasie znów bardzo wzrosła. Wobec tego dlaczego bitcoin jest popularny na całym świecie?

Skuteczny bot giełdowy

Dlaczego bitcoin jest popularny jako inwestycja?

W lipcu br. cena bitcoina osiągnęła rekordowy poziom 7,500 dolarów, co sprawiło że wartość całego rynku kryptowalut uplasowała się na poziomie 292 miliardów dolarów.

Był to wzrost o kwotę 20 miliardów! Ten bardzo duży wzrost miał miejsce 17 lipca 2018 roku wieczorem. Wcześniejszy tak duży wzrost notowań bitcoina odnotowano 12 kwietnia 2018 roku. Wówczas jego cena poszybowała w górę z kwoty 6,900 na pułap 8,000 dolarów. Wiele osób zastanawia się nad tym, dlaczego bitcoin jest popularny.

dlaczego bitcoin jest popularny

Zwolennicy bitcoina

Na ten stan rzeczy składają się zalety bitcoina, które podkreślają jego zwolennicy oraz pozytywne opinie o bitcoinie. Jedną z nich jest wysoki poziom bezpieczeństwa, który według nich jest dużo lepiej rozwinięty aniżeli środki płatnicze standardowego rodzaju. Technologia, którą stosuje się do zabezpieczania transakcji z użyciem bitcoina, zainteresowała bardzo wiele poważnych instytucji. Widzą w niej one bowiem bardzo duży potencjał. Mowa tu przede wszystkim o technologii blockchain.

Zainteresowanie instytucji finansowych

Zainteresowanie nią zgłosiły już banki oraz instytucje finansowe. Pomoże ona im w usprawnieniu ewidencji oraz poprawie jakości świadczonych przez nich usług, które przeprowadza się przy użyciu klasycznych walut fiducjarnych, takich jak euro czy dolar.

Popularność bitcoina cały czas rośnie, co potwierdza fakt, że w coraz większej liczbie sklepów, hoteli i restauracji można płacić używając tę walutę. Zarówno w Polsce jak i na świecie liczba podmiotów, które zaczynają akceptować tego typu formę płatności, cały czas rośnie. Zaczęły również działać firmy, które specjalizują się w pomaganiu przedsiębiorcom we wdrażaniu płatności w bitcoinach.

Popularność bitcoina, a ciemne interesy

Na popularność bitcoina mają również wpływ ciemne strony tej kryptowaluty. Jedną z kwestii, na którą zwracają uwagę jego przeciwnicy, jest fakt, że transakcje z użyciem bitcoina odbywają się bez udziału żadnych pośredników.

Nie istnieje żadna forma nadzoru.Operacje finansowe cechuje pełna anonimowość, która według krytyków może wpływać na negatywne zjawiska, takie jak pranie brudnych pieniędzy czy dokonywanie innego rodzaju nielegalnych płatności.

W 2015 roku bitcoin stał się popularny ze względu na aresztowanie Marka Karpelesa. Marek Karpeles to szef MtGox. Podejrzewano go o fałszowanie systemu komputerowego giełdy, co mogło spowodować utratę oszczędności przez jej klientów, które zgromadzono na giełdowych kontach. Firma MtGox sytuację ze zniknięciem bitcoinów wytłumaczyła istniejącą luką w systemie oraz przeprowadzonym atakiem hakerskim.

Odpowiedź na pytanie dlaczego bitcoin jest popularny jest jak widać długa, bowiem na popularność tej kryptowaluty wpływ ma szereg różnych czynników. Obecnie nie wiadomo, jaka przyszłość czeka rynek kryptowalut i czy można nazywać je pieniędzmi przyszłości.