Gdzie bitcoin jest legalny? Które państwa popierają kryptowaluty?

gdzie bitcoin jest legalny

W ostatnich latach szturmem zalała nas fala kryptowalut. Ludzie coraz częściej decydują się inwestować w nie, skuszeni możliwością prostego zarobku. Jedną z najpopularniejszych kryptowalut jest Bitcoin. W związku z tym powstaje pytanie gdzie bitcoin jest legalny? Internauci określają często tą walutę mianem waluty wolnego świata, a dlaczego tak się dzieje – o tym dowiecie się w dalszej części artykułu.

Skuteczny bot giełdowy

Czym tak naprawdę jest Bitcoin?

Bitcoin to wirtualna waluta, która została wprowadzona na rynek w 2009 roku. Jak wypowiedział się Europejski Bank Centralny kryptowalutą określa się:

Cyfrową reprezentację wartości niewyemitowanej przez bank centralny, instytucję kredytową lub instytucję pieniądza elektronicznego, która w pewnych okolicznościach może być użyta, jako alternatywa dla pieniędzy

Bitcoin został oparty na sieci Peer-to-Peer. Jest to jedna z zalet bitcoina. Osoba, która wymyśliła bitcoina określała się, jako Satoshi Nakamoto. Bitcoin opiera się przede wszystkim na transakcjach, które zachodzą pomiędzy rachunkami publicznymi, z kolei wszystkie te transfery są umiejscowione w szerokiej bazie danych.

Polega to na tym, iż konkretna osoba transferująca daną ilość tej kryptowaluty do drugiej osoby rezygnuje automatycznie z jej posiadania. Odbywa się to na podstawie przekazania praw drugiemu podmiotowi. Na samym końcu ogłaszana zostaje transakcja, która jest wysyłana w komunikacie Peer-to-Peer. W związku z powyższym jest to prosty i bezpieczny sposób na przelewy.

Oczywiście, jeżeli wszelkie transakcje wykonujemy w sprawdzonych giełdach wymiany kryptowalut, bądź stacjonarnych kantorach. Miejsc oferujących takie transakcje jest bardzo wiele. Jest też wiele towarów które można kupić za bitcoina.

Należy również zaznaczyć, że Bitcoina nikt nie kontroluje, w związku z czym jego notowania są różne. Bowiem po wykazaniu tendencji wzrostowej, można zaobserwować w niedługim czasie znaczący spadek jego wartości. Przy inwestowaniu w kryptowaluty najważniejszy jest więc dobry zmysł i wiedza, w którym momencie najlepiej zacząć podchodzić do danej transakcji, tak aby nie stracić.

Gdzie bitcoin jest legalny?

Omawiając kwestię bitcoina trzeba także przeanalizować kwestię legalności, a mianowicie, w jakich krajach jest on dopuszczony. Jest tylko kilka państw, które by w sposób praktyczny zakazywało jego używania. Większość to kraje gdzie bitcoin jest legalny.

Kwestia legalności bitcoina w Polsce

Omawiając szerzej ten temat, na pierwszym miejscu trzeba poruszyć kwestię Polski. Bowiem w Polsce Bitcoin jest jak najbardziej legalny i nie musimy obawiać się żadnych konsekwencji prawnych związanych z jego stosowaniem. Wszelkie kwestie związane z regulacją prawną bitcoina i wirtualnych walut zostały ustanowione w przepisach ustaw podatkowych, między innymi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizyczych z dnia 26 lipca 1991 roku.

gdzie bitcoin jest legalny polska

W Japonii bitcoin jest pełnoprawnym środkiem płatniczym

Kolejnym krajem wartym uwagi jest Japonia, w której bitcoin stał się w pełni akceptowalną przez tamtejszy rząd formą wszelkich płatności. Negatywne opinie o bitcoinie nie stanęły na przeszkodzie aby tak się stał.

Jak wskazują wszelkie statystyki z sektora bankowego to właśnie Japonia ma największy wpływ na wzrost wartości tej kryptowaluty, dzieje się to przede wszystkim za sprawą Japończyków od trzydziestego do czterdziestego roku życia.

Giełda BEZ Weryfikacji

Natomiast w przeciwieństwie do Stanów Zjednoczonych kryptowaluta ta nie jest uważana w Japonii wyłącznie za towar. W związku z czym możliwość operowania Bitcoinem jest znacznie rozszerzona i łatwiejsza.

Izrael

Z kolei, jeżeli chodzi o kwestię Izraela legalność bitcoina była kwestią dużej polemiki ze stron tamtejszych władz, w efekcie władze doszły do wniosku, iż warto zaakcentować legalność bitcoina, gdyż może to generować wiele korzyści zarówno dla osób zainteresowanych transakcjami, jak również dla samego państwa.

Otóż rząd izraelski poddał legalności Bitcoina pod warunkiem, że będzie on odpowiednio opodatkowany. Otóż opodatkowanie to wygląda w taki sposób, że kwota podatku wynosi 25 procent od każdego zysku.

Dla porównania osoby własne działaności gospodarcze, lecz trudniące się w innym sektorze są opodatkowane stawką 17 procentową.  W związku z nałożeniem tak wysokiej stawki opodatkowania zainteresowanie Bitcoinem w Izraelu wciąż znacząco wzrasta, oznacza to również duże wpływy do sektora publicznego.

Ponadto Izrael domaga się jasnych i sprecyzowanych przepisów dotyczących tej krytowaluty, aby w przyszłości uniknąć wielu błędów dotyczących tej kwestii.

Większość państw to obszary gdzie bitcoin jest legalny

Jak wskazują wszelkie badania i publikacje szacuje się, iż całkowite wyeliminowanie pieniądza drukowanego nastąpi do 2035 roku, a nawet wcześniej. Wpływ na taką kolej rzeczy mają przede wszystkim:

  • łatwość i bezpieczeństwo dokonywania wszelkich transakcji
  • wygoda
  • oraz dostosowywanie się do potrzeb konsumentów

Zainteresowanie transakcjami elektronicznymi od 2015 roku wzrosło niemal o 45%. Cyfryzacja pieniądza wzmocniłaby również pozycję banków centralnych. Modyfikacja polityki pieniądza może w niedalekiej przyszłości opierać się na:

  • całkowitym zastąpieniu gotówki pieniądzem elektronicznym
  • przeistoczeniu akcji kredytowych w pożyczki typu Peer-to-Peer
  • przeistoczeniu rezerw finansowych dostępnych dla wszystkich w te dostępne wyłącznie dla  banków centralnych

Teorie te mają zarówno swoich zwolenników, jak i przeciwników. Natomiast ankieta na jednej z kryptowalutowych stron dowiodła, że większość osób w nieej uczestnicząca (aż 78%) byłaby zainteresowana takim stanem rzeczy. Z kolei sceptycy uważają, że zaburzyłoby to sektor finansowy, a przede wszystkim kwestie zadłużenia poszczególnych państwa, takich jak np. Polska.