Jak działa bitcoin? Algorytm, przelewy, transakcje

jak działa bitcoin

Bitcoin jest najpopularniejszą kryptowalutą, czyli walutą w pełni wirtualną. Mimo licznej konkurencji, jakiej doczekał się w ostatnich latach, nadal jest najpowszechniej rozpoznawalnym obiektem tego typu. Przez wielu niewtajemniczonych jest utożsamiany z podróbką walut tradycyjnych. To nieprawda, ponieważ bitcoin działa zupełnie inaczej. Oddziaływanie BTC w sferze finansów zwiększa się. Niektórzy analitycy przewidują nawet, że jest to przyszłość płatności bezgotówkowych. Z tych przyczyn warto więc przyjrzeć się fenomenowi tego zjawiska i zrozumieć, jak bitcoin działa.

Jak działa bitcoin?

Bitcoin to wirtualny środek płatniczy. Przepływ transakcji jest zabezpieczony za pomocą systemu kryptograficznego (szyfru). Ten rodzaj zabezpieczenia chroni, przed próbami fałszowania lub atakami osób trzecich. Przyczynił się do powstania słynnego terminu – kryptowaluta.

Giełda BEZ Weryfikacji

Wbrew dość powszechnemu przekonaniu, że powstanie waluty bitcoin nie jest wyrazem sprzeciwu wobec narastającego wpływu globalizacji. W istocie jest doskonałym przykładem zjawiska globalnego. Wirtualna waluta jest niezależna od zawirowań związanych z wieloma czynnikami, które wpływają na wartość konwencjonalnych walut. Jest także wolna od działań poszczególnych rządów.

Warto zwrócić uwagę, jak działa szacowanie nominalnej wartości bitcoina. Wartość bitcoina jest ustalana na zasadzie wyłącznie wolnorynkowych zasad. W tym także spekulacji, które sztucznie zawyżają jej wartość tworząc nienaturalne bańki cenowe.

Największe zalety bitcoina, czyli brak pośredników oraz wirtualny charakter sprawiają, że jest to środek wymiany skrojony idealnie na potrzeby globalnego przepływu pieniędzy i w pełni globalnego handlu. Transakcje dokonywane za pomocą BTC są zaksięgowane w ciągu najwyżej kilku minut. Niezależnie od tego, w jak odległych od siebie miejscach na świecie znajdują się osoby, które dokonują wymiany.

Przelewy Peer to Peer

Jak działa bitcoin, pod względem dokonywania przelewu? Funkcjonuje on na zasadzie sieci P2P (peer to peer), czyli bezpośredniego połączenia indywidualnych komputerów między sobą. Każdy użytkownik może połączyć się z dowolnym, innym użytkownikiem. Dołączenie do grona posiadaczy bitcoina oznacza po prostu zawiązanie się nowego węzła Od tej pory współtworzy rozrastającą się sieć komputerów innych użytkowników.

jak działa bitcoin przelewy

Ponieważ przesyłanie bitcoinów odbywa się bez pośredników, czyli od użytkownika do użytkownika , prowizje od transakcji są bardzo małe. Opłaty są nakładane, aby finansować tych, którzy uczestniczą w tworzeniu nowych bitcoinów i zapewniają sprawne działanie całej sieci.

Ewidencje dokonywanych transakcji są nadzorowane jedynie przez samych użytkowników. Za sprawą tego systemu przesyłanie bitcoinów jest intuicyjne i nie nastręcza żadnych problemów. Zobacz poradnik jak zacząć korzystać z bitcoina.

Algorytm sieci bitcoin

System ten opiera się na funkcji skrótu, czyli innymi słowy, na funkcji haszującej  (mechanizm funkcji jest obecnie powszechnie wykorzystywany przy, na przykład, weryfikowaniu autentyczności podpisu elektronicznego).

Rzetelność ewidencji i dokonywanych transakcji zapewnia jej zdolność do sprawdzenia spójności danych. W przypadku bitcoina, tak jak i innych kryptowalut, funkcja skrótu zabezpiecza zapis dokonywanych transakcji obecnych w bazie danych zwanej blockchain.

Najbezpieczniejszy portfel

Każda konkretna wymiana waluty otrzymuje swoją skrótową sygnaturę, która jest wygenerowana w sposób praktycznie uniemożliwiający jej podrobienie. W konsekwencji dokonywane transakcje odznaczają się wiarygodnością, bo nie sposób sfałszować zapisu w taki sposób, żeby np. dokonywać transakcji dwukrotnie tymi samymi bitcoinami.

Jak działa bitcoin pod względem dokonywanych transakcji?

Wszelkie transakcje kiedykolwiek dokonane za pomocą tej kryptowaluty są zapisywane i tworzą tzw. łańcuch bloków, czyli blockchain. Każdy taki blok ma pojemność ok. 1 MB. Pozwala to na zapis mniej więcej 2 tysięcy transakcji.

Zapis poszczególnej transakcji jest nieusuwalny, a dostęp do blockchaina ma każdy użytkownik. Nie jest on bowiem własnością żadnego osobnego podmiotu. Obie te własności zabezpieczają zapis transakcji przed manipulowaniem danymi i fałszerstwami. To dzięki tego rodzaju „księgom ewidencyjnym” saldo obliczane dla poszczególnych użytkowników jest w pełni wiarygodne.

jak działa bitcoin transakcje

Dużą zaletą tej kryptowaluty jest także anonimowość transakcji. Zarówno przy dokonywaniu przelewów, jak i przy odbiorze bitcoinów, nie ma potrzeby podawania swoich danych. Co więcej, informacja o saldzie każdego użytkownika jest dostępna tylko po podaniu osobistego hasła.

W istocie transakcja bitcoinów oznacza zmianę miejsca zapisu danej ilości monet w łańcuchu bloków. Dzieje się to według zasad kryptografii klucza publicznego (tzw. ECDSA). Osoba dokonująca przelewu zatwierdza go swoim prywatnym kluczem.

Powstawanie nowych BTC

Z omawianą kryptowalutą wiąże się także pojęcie kopania bitcoina. Jak działa kopanie bitcoina (mining)? Jest to metafora, obrazowo opisująca powstawanie kolejnych monet. Podobnie jak wydobycie kruszców umożliwia powstanie nowych monet, tak kopanie bitcoina pozwala wygenerować nowe, nieistniejące wcześniej jednostki tej kryptowaluty.

Szyfrowanie i skomplikowane obliczenia

W praktyce oznacza to zazwyczaj pracę całej sieci komputerów, które starają się znaleźć wyraz wejściowy funkcji skrótu, przy znanym wyrazie wyjściowym. Dodatkowe utrudnienie powoduje wykorzystanie wyrazu pochodzącego z wcześniejszego bloku. To za sprawą tego połączenia zawartego w samym kodzie danego bloku, z wcześniej już istniejącym blokiem, powstało pojęcie łańcucha bloków.

Rozwiązanie danego szyfru, składającego się na konkretny blok, nazywane jest „rozbiciem bloku”. Cały proces, kiedy zakończy się powodzeniem, przyczynia się do powstania nowych bitcoinów. Ilość generowanych sztuk jest zmienna. Zmniejsza się o połowę co cztery lata.

Skuteczny bot giełdowy

Znalezienie wyrazu wejściowego funkcji skrótu oznacza powstanie nowego bloku do zapisu transakcji. Kryptograficzny problem opiera się na funkcji skrótu SHA-256 i posiada skończoną liczbę rozwiązań, a więc skończoną ilość możliwych do wygenerowania bloków. W konsekwencji także bitcoiny posiadają określoną, maksymalną ilość – jest to 21 mln sztuk.

Bitcoin działa w sposób niezeleżny

Jak podkreśla twórca bitcoina Satoshi Nakamoto (możliwe, że pod tym pseudonimem kryje się grupa osób), ta kryptowaluta opiera się nie na zaufaniu do rządów lub banków, ale na żelaznych prawach matematyki. I dlatego daje gwarancję większego bezpieczeństwa związanego z wymianą i posiadaniem majątku.

Istotnym wymiarem zdecentralizowanego charakteru bitoina (oraz innych kryptowalut) jest nie tylko brak podmiotu pośredniczącego w wymianie, ale może przede wszystkim, brak centralnego emitenta, który posiadałby monopol na dodrukowywanie pieniędzy.

Emitentami, jak wynika z powyższego opisu, może być każda osoba, lub grupa osób, dysponująca jednym albo większą ilością komputerów, na tyle wydajnych, żeby były w stanie dokonać potrzebnych, zawsze czasochłonnych obliczeń.