Regulacje prawne bitcoina – W Polsce i na świecie

regulacje prawne bitcoina

Kryptowaluty budzą wiele kontrowersji, a stosunek opinii publicznej do świata walut cyfrowych jest mocno ambiwalentny. Wiele zastrzeżeń budzi przede wszystkim brak nadzoru finansowego nad kryptowalutami. To sprawia, że regulacje prawne Bitcoina w dużej mierze zależą od polityki pieniężnej danego kraju. Niemniej jednak, w zdecydowanej większości krajów na całym świecie Bitcoin jest legalny. Korzystanie z tej kryptowaluty nie jest w żaden sposób ograniczone.

Regulacje prawne bitcoina

Podstawową różnicą kryptowalut od walut tradycyjnych jest brak organów nadzorujących. Bitcoin to całkowicie zdecentralizowany system, który przy transakcjach wykorzystuje węzły sieci peer-to-peer. Ma to gwarantować użytkownikom całkowicie anonimowe i bezpieczne płatności internetowe.

Jednym z ograniczeń Bitcoina jest z góry ustalony nakład tokenów, który nie zostanie zwiększony w przyszłości. Liczba tokenów została ograniczona do 21 milionów. Nie mniej jednak, kryptowaluta dzieli się aż do ósmego miejsca po przecinku. Biorąc pod uwagę bardzo wysoką wartość jednego tokena, dostępność Bitcoina w świecie transakcji jest bardzo duża.

Giełda BEZ Weryfikacji

Brak nadzoru finansowego nad kryptowalutami budzi liczne kontrowersje ekspertów finansowych. System w jakich funkcjonują waluty cyfrowe nie pozwala na zbyt szerokie regulacje prawne Bitcoina. Poszczególne działania mogą podejmować banki centralne w poszczególnych krajach. Istnieje możliwość ograniczenia swobody w korzystaniu z kryptowalut na terenie danego kraju, a także opodatkowanie transakcji.

Samo zdelegalizowanie Bitcoina, co pokazują niektóre kraje, jest możliwe. Natomiast egzekwowanie tego prawa bywa dużo cięższe. Jak ukarać osobę, która łamie przepisy, skoro płatności przy użyciu Bitcoina są anonimowe?

W związku z powyższym, każdy kraj może posiadać odmienną politykę pieniężną w zakresie definiowania środku płatniczego jakim są Bitcoiny. Regulacje prawne Bitcoina w niektórych krajach są bardzo liberalne i pozwalają płacić kryptowalutami nawet w urzędach! W innych państwach spotkamy się z większą konserwatyzmem i licznymi ograniczeniami, których głównym celem jest zniechęcenie obywateli do korzystania z kryptowalut.

Bitcoin jako legalny środek płatniczy

Tak jak wspomnieliśmy, w zdecydowanej większości krajów na całym świecie Bitcoin uchodzi za legalną formę płatności internetowych. Coraz więcej sklepów internetowych oraz stron usługowych dodaje w swoim serwisie metody płatności, które pozwalają kupować płacąc bitcoinem. Samo rozliczenie przyjmuje różne formy.

Dany serwis może posiadać własny portfel do bitcoina, do którego wpływają przelane środki. W wielu przypadkach właściciele sklepów online korzystają jednak z usług zewnętrznych platform płatniczych. To rozwiązanie sprawia, że przelane kryptowaluty są przeliczane na walutę tradycyjną i w takiej formie docierają do sklepu lub strony usługowej.

Najbezpieczniejszy portfel

Czy Bitcoinay są zarezerwowane wyłącznie do płatności internetowych? Absolutnie nie! Popularność walut cyfrowych z roku na rok wzrasta, a w państwach o liberalnej polityce pieniężnej regulacje prawne Bitcoina nie tylko nie są wprowadzane, ale wręcz podejmuje się próby większego upowszechnienia waluty.

W ten o to sposób, osoby trzymające swoje bitcoiny w portfelu mobilnym mogą płacić walutą cyfrową w niektórych sklepach i lokalach usługowych. Transakcja odbywa się poprzez zeskanowanie kodu QR. W Kanadzie, wprowadzono pierwsze bankomaty, które umożliwiają wypłacenie tradycyjnej waluty w zamian za kryptowalutę. W Polsce też jest kilkadziesiąt takich urządzeń.

Bitcoin nielegalny w niektórych krajach

Podejście danego kraju do kryptowalut w dużej mierze zależy od ustroju politycznego oraz rządzących ugrupowań. Państwa totalitarne stoją na stanowisku, że Bitcoin jest niebezpieczny. Skrajny konserwatyzm oraz brak demokratycznej władzy może odznaczać się dużą niechęcią do świata walut cyfrowych. Przykładem mogą być Chiny, który zakazały wymiany kryptowalut na tradycyjną walutę. Taka polityka pieniężna Chin jest ogromnym zagrożeniem dla świata Bitcoina.

regulacje prawne bitcoina świat

Ponad połowa mocy obliczeniowej sieci Bitcoin jest ulokowana właśnie na terytorium Chin. Stwarza to realne ryzyko dokonania potężnego ataku, który zachwiałby światowym rynkiem Bitcoina. Regulacje prawne Bitcoina delegalizują tą kryptowalutę także w kilku innych państwach azjatyckich. Zakaz posiadania i wydobywania Bitcoina jest tymczasowo obecny także w Wenezueli za sprawą hiperinflacji narodowej waluty tego kraju czyli boliwarów.

Bitcoin, a kwestia podatków

W ten o to sposób dochodzimy do drażliwej kwestii, którą są podatki. Prawo cywilne w jasny sposób definiuje sytuacje, w których należy odprowadzić podatek od czynności cywilnoprawnych. Jeśli tego nie uczynisz, narażasz się na surowe kary.

Kryptowaluty nie podlegają tym samym prawom, ponieważ jako zdecentralizowany system płatniczy w wielu krajach wciąż nie są traktowane jako prawdziwy pieniądz. Co więcej, anonimowe płatności sprawiają, że bardzo ciężko dotrzeć do osób, które mogą wykorzystać tą cechę kryptowalut do łamania prawa i omijania podatków. W jaki sposób komisje nadzoru finansowego poszczególnych krajów starają się rozwiązać ten problem?

Skuteczny bot giełdowy

Wiele zależy od podejścia danego kraju do tematu bitcoina. Np. w Brazylii uznano, że waluty cyfrowe nie podlegają żadnemu nadzorowi, a co za tym idzie, regulacje prawne Bitcoina nie są potrzebne. W Niemczech postanowiono zalegalizować kryptowaluty jako środek płatniczy bez żadnych dodatkowych ograniczeń.

Finlandia natomiast poszła o krok dalej i po zalegalizowaniu Bitcoina wprowadziła podatek od wymiany pieniędzy tradycyjnych na tokeny. Prawdziwie nowoczesnym podejściem odznacza się Szwajcaria, która nie tylko uznaje Bitcoina za legalny środek płatniczy, ale umożliwia przy jego pomocy opłacenie podatków w niektórych miastach!

Regulacje prawne Bitcoina w Polsce

W naszym kraju podejście do kryptowalut jest mocno ambiwalentne. Z jednej strony państwo nie wprowadza żadnych zakazów oraz ograniczeń, które utrudniłyby dokonywanie transakcji przy pomocy Bitcoina.

W Polsce znajdziemy nawet kilka miejsc usługowych, w których możemy dokonać płatności za pośrednictwem portfela mobilnego. Z drugiej jednak strony, w ostatnich latach dochodziło w naszym kraju do bardzo dziwnych sytuacji w dziedzinie walut cyfrowych.

regulacje prawne bitcoina polska

Zacznijmy od tego, że Ministerstwo Finansów konsekwentnie odmawia przyznania Bitcoinowi statusu środka płatniczego. Niemniej jednak, sprzedaż tokenów podlega opodatkowaniu z tytułu zbycia praw majątkowych. W 2016 roku Izba skarbowa stwierdziła, że wymiana Bitcoinów jest zwolniona z obowiązku zapłaty podatku VAT. Mimo to, sam obrót bitcoinami może się jednak kwalifikować do naliczenia podatku.

Regulacje prawne Bitcoina w Polsce są bardzo niejasne, a obecna polityka pieniężna jest negatywnie ustosunkowana do świata walut cyfrowych. W roku 2017 Ministerstwo Finansów wydało nawet oficjalną broszurę informacyjną, która przestrzegała potencjalnych inwestorów przed inwestowaniem w Bitcoina i inne kryptowaluty.