Ryzyko związane z bitcoinem – Realne zagrożenie, czy wymysł?

bitcoin ryzyko

Coraz popularniejsze staje się inwestowanie w waluty wirtualne, takie jak bitcoin. Jakie ryzyko niesie ze sobą inwestycja w kryptowaluty? Czym jest bitcoin? To wirtualna waluta, której początek istnienia można określić na rok 2008. Znaczny wzrost popularności bitcoin uzyskał w latach 2011-2013. Jako kryptowaluta nie posiada prawnego uwarunkowania jako płatniczy środek elektroniczny na mocy ustawy o usługach płatniczych. Nie ma zobowiązanego podmiotu do przyjmowania płatności dokonywanych w walutach wirtualnych.

Giełda BEZ Weryfikacji

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego określa kryptowalutę jako cyfrową reprezentację wartości, nie stanowiącą prawnego środka płatniczego i nie emitowaną przez Bank Centralny. Bitcoin wykazuje tendencję w przeciągu krótkiego czasu do bardzo znacznych wahań wartości rynkowej.

Jakie ryzyko wiąże się z inwestycją w bitcoin?

Inwestycja w kryptowaluty niesie spore ryzyko straty. Przede wszystkim waluta wirtualna taka jak bitcoin nie posiada uregulowanego statusu prawnego. Brak jest więc nad nią nadzoru odpowiednich instytucji finansowych. Może to w znacznym stopniu zwiększać możliwość dokonywania oszustw oraz manipulacji.

Należy również wziąć pod uwagę, że posługiwanie się walutą wirtualną może w niektórych krajach skutkować poniesieniem  odpowiedzialności karnej. Dotyczy to państw totalitarnych. Wszędzie indziej bitcoin jest legalny.

Ryzykiem może być również, z racji nieuregulowanego statusu prawnego, możliwość posługiwania się bitcoinami osób wykorzystujących je do prowadzenia działalności przestępczej, np nielegalnego hazardu, prania brudnych pieniędzy, a nawet finansowania działań terrorystycznych. Jak wykazał ostatni raport Unii Europejskiej jest to zjawisko marginalne, ale istnieje.

Innym, równie istotnym ryzykiem jest zgromadzenie bitcoinów na dysku twardym własnego komputera. W przypadku cyberataku lub mechanicznego zniszczenia urządzenia, zgromadzone tam kryptowaluty zostaną bezpowrotnie stracone.

Jak przedstawia się ocena ryzyka inwestycji w bitcoin

Odpowiedź na powyższe pytanie może zobrazować przeprowadzone wśród respondentów badanie. Badaniu poddane zostały grupy określone jako doświadczeni inwestorzy, początkujący, okazjonalni inwestorzy oraz potencjalni inwestorzy. Interesującym jest zjawisko bardzo bardzo dużego zróżnicowania poglądów na temat ponoszonego ryzyka wśród grup sondażowych.

bitcoin ryzyko inwestowania

Doświadczeni inwestorzy na zadane pytanie o treści „Jak często ponosisz straty w wyniku prowadzonych transakcji?” w przeważającej części odpowiadali, że bardzo rzadko. W odpowiedziach inwestorów początkujących przewagę uzyskały odpowiedzi „często” lub „zbyt często”, okazjonalni inwestorzy prawie na tym samym poziomie procentowym wymienili odpowiedzi „bardzo rzadko” i „zbyt często”.

Natomiast grupa potencjalnych inwestorów zadeklarowała w przeważającej części obawę przed ewentualną stratą, powstrzymującą ich przed podjęciem inwestycji. Pomimo dużego ryzyka, rośnie popularność inwestowania w bitcoin. Wynika to z faktu, że posiadanie wirtualnej waluty niesie także korzyści. Jedną z nich fakt, że bitcoiny nie podlegają inflacji, ponieważ liczba pojawiających się w obiegu monet została ściśle ustalona do granicy 21 milionów.

Skuteczny bot giełdowy

Przeprowadzanie za pomocą bitcoinów transakcji pozwala uzyskać wysoki stopień anonimowości. Opłata za dokonaną transakcję jest nieporównywalnie niższa od opłaty ponoszonej za tradycyjne metody płatności. Kolejnym plusem jest szybkość transakcji do dowolnie wybranego miejsca na całym świecie oraz łatwość ich wykonywania. Transakcje odbywają się bezpośrednio między kontrahentami, bez udziału pośredników.

Mimo iż przeciwnicy kryptowalut utrzymują, że bitcoin jest niebezpieczny, Inwestycja ta może być korzystna. Należy jednak zawsze pamiętać o ryzyku straty i zachować ostrożność.